พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

ประวัติความเป็นมา

ย้อนเล่าเรื่องราวของสถานที่เก่าแก่นี้ เมื่อพ.ศ.2449 ในสมัยรัชกาลที่ 5 บริษัทอีสต์เอเชียติคจากประเทศเดนมาร์ก เช่าพื้นที่แห่งนี้จำนวน 6 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้รับสัมปทานทำไม้สัก บริเวณริมแม่น้ำยมฝั่งขวาของจังหวัดแพร่  และได้สร้างอาคารไม้ 3 หลังไว้ในบริเวณสถานที่แห่งนี้ อาคารเหล่านี้ใช้เป็นที่ทำการ ที่พักผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท เมื่อหมดสัมปทาน ทางภาครัฐจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนป่าไม้ขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2478 สถานที่แห่งนี้จึงมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน สำหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. 2541  แต่เดิมใช้อาคารหลังเดียวใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ไม้สัก ต่อมาได้ใช้อาคาร 3 หลังซึ่งเป็นอาคารเก่าของบริษัทอีสต์เอเชียติคมาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การป่าไม้ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 เป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น ชั้นล่างมีเซฟทำด้วยปูนสำหรับเก็บทรัพย์สินของบริษัทอีสต์เอเชียติก ได้รับการซ่อมแซมโดยเทศบาลเมืองแพร่เมื่อปี 2545 ในอาคารนี้มีห้องเพดานใต้หลังคาเป็นห้องโถงกว้าง หลังที่ 2 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สูง 2 ชั้น แบบไทยผสมยุโรป เดิมใช้เป็นที่ทำการของบริษัทอีสต์เอเชียติก และเมื่อปี 2541 ได้ใช้ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้สัก  และหลังสุดท้าย เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สูง 2 ชั้น ตั้งอยู่บนกำแพงเมืองแพร่เก่า ชั้นบนมีระเบียงขนาดใหญ่ และมีหน้าต่างโดยรอบตัวอาคาร ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยบริเวณชั้นล่างเป็นห้องโถง และมีเตาผิงภายในห้องอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพ ประวัติการทำไม้ และอุปกรณ์ทำไม้ในอดีต รวมถึงตัวอย่างไม้ชนิดต่าง ๆ ไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วย

ผู้ดูแล และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

                               สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง                                        

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช       

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ  สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า  

เลขที่ 33 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

โทร. / Fax  0 5451 1048

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

09:00 - 16:00 น.

ไม่เสียค่าเข้าชม

 


  • ประวัติพระพุทธวิชิตมาร (หลวงพ่อเศียรขาด) พระพุทธวิชิตมาร" เดิมเรียกว่า "หลวงพ่อเศียรขาด" เป็นพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า หรือโรงเรียนป่าไม้เดิ...
Visitors: 27,875