การฝึกอบรม

 1.พิธีเปิดสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า 16 มีนาคม 2559   

 2 .อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะภาพพนักงานพิทักษ์ป่า ปี 2559    

 3.อบรมการสร้างเครือข่ายประชารัฐพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ รุ่น1 ปี2560             

              

 

Visitors: 1,363